Allmänna försäljningsvillkor 
Giltiga per 2014-10-01

Tillämplighet

Malmnäs allmänna försäljningsvillkor  gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare publicerade försäljningsvillkor. Vid försäljning till enskilda konsumenter gäller även tvingande bestämmelser i Konsumentköplagen (1990: 932) och Distans- och Hemförsäljningslag (2005:59). Försäljning sker endast till beställare som är myndig eller har målsmans godkännande.

De varor som presenteras genom Malmnäs hemsida utgör Malmnäs ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Malmnäs hemsida och i övriga publikationer, är det informationen på hemsidan som gäller.

Pris och Betalning

Priserna på  hemsidan är angivna i svenska kronor och är inklusive moms. På varje beställning tillkommer en fraktkostnad enligt nedan. 

Malmnäs har rätt att ändra angivna priser på hemsidan och övriga publikationer utan föregående avisering. 

Betalning sker med betal- och kreditkort via VISA, Mastercard och American Express eller direktbetalning genom Internetbank via  Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB.

Kunds kortuppgifter hanteras genom en betalväxellösning av Klarna som är en oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. 

Kund kan även välja betalning mot faktura eller konto (delbetalning), vilket Malmnäs erbjuder i samarbete med Klarna som ansvarar för kreditbedömning, avisering och betalningsmottagning. Vid betalning mot faktura tillkommer en fakturaavgift om 39 kronor. Betalningsvillkor är  14 dagar Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift  enligt lag, f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 26 % + gällande referensränta. Vid betalning mot faktura sker en kreditupplysning på  Kunds personnummer. Leverans sker till den adress som finns registrerad som folkbokföringsadress.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via e-post. Bekräftelsen innehåller information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Malmnäs lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt, i förekommande fall, faktura.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Malmnäs rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering och är beroende av leveransadress, valt fraktsätt samt orderns omfattning.

Ordinarie leverans sker endast till Sverige. För övriga länder kontakta kundservice för aktuella fraktpriser.

Grundfrakten inom Sverige är från 79 kr inklusive moms per order för varor som levereras med MyPack (fd. postpaket). För leveranser med Hempaket debiteras 249 kr.

Grundfrakten till Danmark och Finland är från 295 kr inklusive moms per order och levereras endast med MyPack (fd. postpaket).

Varor beställda online kan ej avhämtas hos Lilla Hårsabäck.

Leverans

Order på produkter som finns i lager och som mottagitsföre klockan 12.00 expedieras som regel samma dag. Leveranstid till närmsta utlämningsställe varierar beroende på postnummerområde och land men sker normalt inom 1-6 dagar från påbörjad leverans. Orderbekräftelse skickas endast per e-post till den adress som angivits på ordern. . 

Lagerstatus "Ej i lager" innebär att varan eventuellt har en längre leveranstid.

Vid eventuell försening kontaktas kund och erbjuds rätten att häva köpet utan kostnad.

MyPack (fd. Postpaket) är en pakettjänst som vänder sig till företag som har leveranser till privatpersoner inom Sverige och Finland. Paketet levereras till mottagarens ombud, helgfri måndag till fredag, 1-6 vardagar efter inlämningsdagen beroende på land och aviseringssätt. Varje paket får väga högst 20 kg (maxmått längd 1,5 m, och längd + omkrets max 3 m). Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för MyPack (fd. Postpaket). Hempaket (endast Sverige) levereras ända fram till dörren efter telefonavisering, nästa helgfria vardagskväll mellan kl. 17.00–21.00 (gäller ej till lantbrevbärarlinje). Maxvikt: 35 kg (maxmått längd 1,5 m, bredd 0,7 m, höjd 1,15 m).

Vid större beställningar och skrymmande varor erbjuder vi andra fraktsätt . Kontakta kundservice för mer information och aktuella fraktpriser. 

Malmnäs står  risken tills varan är utlämnad hos kund.

Ändring av order

Du kan kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packas hos Malmnäs. Ändring kan ske per e-post: INFO@MALMNAS.COM eller telefon 070- 641 3550. Efter att din order paketerats kan ändringar inte göras.

Avbeställning

Du kan kostnadsfritt avbeställa din order  fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning skall meddelas Malmnäs per e-post till INFO@MALMNAS.COM eller via telefon 070- 641 35 50.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej uthämtats eller avbeställts innan retur till Malmnäs kan komma att debiteras en avgift om f.n. 295 kr inklusive moms för att täcka Malmnäs kostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt  Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Malmnäs lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten gäller inte när vara tillverkats utifrån kunds speciella önskemål.

Observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta Malmnäs per e-post till INFO@MALMNAS.COM eller via telefon 070-641 35 50. Uppge order- eller fakturanummer för att erhålla en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Returnumret underlättar identifiering och administrering av återköpet. Vid retur med av Malmnäs utsänd adresslapp står Malmnäs risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Önskar du skicka in varan själv utan föregående kontakt med Malmnäs får du själv stå för frakten samt risken för varan fram till dess den mottagits av Malmnäs. 

Varan bör förpackas väl, eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Öppet köp

För varor där ångerrätten enligt distansavtalslagen gått ut accepterar Malmnäs retur mot full återbetalning av köpeskillingen i upp till 30 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten ej vara öppnad, använd eller förstörd. Öppet köp gäller endast konsument (privatperson), ej företagskund.

Reklamation

Trots våra egna och våra leverantörers höga kvalitetskrav kan enstaka varor vara behäftade med fel. Spara alltid orderbekräftelsen som bevis för att du har köpt varan hos oss.

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall du reklamera till Malmnäs inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria. 

Vid reklamation kontakta Lilla Hårsabäck per e-post till INFO@MALMNAS.COM eller via telefon 070-641 35 50. Uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen .

Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation.

Vid begäran om retur bör produkten återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till Posten via telefon 020-23 22 21 och till Malmnäs per e-post till INFO@MALMNAS.COM eller via telefon 070-641 35 50. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet, reklamerar du omedelbart till Malmnäs och Posten enligt ovan.

Personuppgifter

Malmnäs är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Malmnäs. Uppgifterna lagras säkert och skyddat i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post.

Som ny kund måste kund ange namn och epostadress. Vid beställning måste även adress och telefonnummer anges. I de fall du väljer att betala via faktura- eller delbetalningstjänst från KLARNA måste även personnummer anges.

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullgöra transport, betalning och fakturering. Dina uppgifter kan då lämnas vidare till vår betalningsförmedlare DIBS, fakturapartner Klarna samt våra logistikpartners för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Du har alltid rätt att få ta del av den information som har registrerats. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen rättas. Du har alltid rätt att utan anledning begära att informationen raderas.

Vi följer Personuppgiftslagen PUL och dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.

Övrigt

I de fall kunden väljer att häva köpet på riktiga grunder kommer hela köpeskillingen återbetalas inom 30 dagar.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Malmnäs hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet.

Malmnäs förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, -priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Malmnäs friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid eventuell tvist följer Malmnäs Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.